konstantní symboly

Konstantní symbol 0006

Konstantní symbol 0006 se užívá pro: platby za zboží (kromě plateb pod symbolem 10X, 80X).

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1