konstantní symboly

Konstantní symbol 0028

Konstantní symbol 0028 se užívá pro: platby za dodávky investiční povahy.

© 2019   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1