konstantní symboly

Konstantní symbol 0029

Konstantní symbol 0029 se užívá pro: platby za dodávky investiční povahy.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1