konstantní symboly

Konstantní symbol 0034

Konstantní symbol 0034 se užívá pro: prostředky na mzdy.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1