konstantní symboly

Konstantní symbol 0056

Konstantní symbol 0056 se užívá pro: penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1