konstantní symboly

Konstantní symbol 0068

Konstantní symbol 0068 se užívá pro: převody prostř.na mzdy a ostatní osobní náklady.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1