konstantní symboly

Konstantní symbol 0079

Konstantní symbol 0079 se užívá pro: tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1