konstantní symboly

Konstantní symbol 0104

Konstantní symbol 0104 se užívá pro: platby za zemědělské výrobky.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1