konstantní symboly

Konstantní symbol 0116

Konstantní symbol 0116 se užívá pro: odvody příspěvkových organizací.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1