konstantní symboly

Konstantní symbol 0136

Konstantní symbol 0136 se užívá pro: srážky z mezd.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1