konstantní symboly

Konstantní symbol 0149

Konstantní symbol 0149 se užívá pro: srážka daně z úroků.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1