konstantní symboly

Konstantní symbol 0154

Konstantní symbol 0154 se užívá pro: hospodářsko-operativní výdaje.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1