konstantní symboly

Konstantní symbol 0168

Konstantní symbol 0168 se užívá pro: splátky úvěrů a půjček.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1