konstantní symboly

Konstantní symbol 0179

Konstantní symbol 0179 se užívá pro: tržby za poskytnuté služby.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1