konstantní symboly

Konstantní symbol 0254

Konstantní symbol 0254 se užívá pro: platby v Kč určené k úhradám do zahraničí.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1