konstantní symboly

Konstantní symbol 0279

Konstantní symbol 0279 se užívá pro: vklady na účty zemědělských družstev.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1