konstantní symboly

Konstantní symbol 0459

Konstantní symbol 0459 se užívá pro: hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1