konstantní symboly

Konstantní symbol 0479

Konstantní symbol 0479 se užívá pro: vrácené mzdy.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1