konstantní symboly

Konstantní symbol 0556

Konstantní symbol 0556 se užívá pro: finanční platby ostatní.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1