konstantní symboly

Konstantní symbol 0579

Konstantní symbol 0579 se užívá pro: vrácené hotovosti na nákup.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1