konstantní symboly

Konstantní symbol 0856

Konstantní symbol 0856 se užívá pro: přechodně poskytnuté půjčky.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1