konstantní symboly

Konstantní symbol 0934

Konstantní symbol 0934 se užívá pro: dávky sociálního zabezpečení.

© 2019   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1