konstantní symboly

Konstantní symbol 0959

Konstantní symbol 0959 se užívá pro: dotace poštám.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1