konstantní symboly

Konstantní symbol 1149

Konstantní symbol 1149 se užívá pro: běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1