konstantní symboly

Konstantní symbol 1379

Konstantní symbol 1379 se užívá pro: vklady obyvatel.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1