konstantní symboly

Konstantní symbol 1514

Konstantní symbol 1514 se užívá pro: převody prostředků účelově určených.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1