konstantní symboly

Konstantní symbol 1559

Konstantní symbol 1559 se užívá pro: výplaty z vkladů obyvatelstva.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1