konstantní symboly

Konstantní symbol 1759

Konstantní symbol 1759 se užívá pro: zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1