konstantní symboly

Konstantní symbol 1817

Konstantní symbol 1817 se užívá pro: převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1