konstantní symboly

Konstantní symbol 1959

Konstantní symbol 1959 se užívá pro: dotace bankám.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1