konstantní symboly

Konstantní symbol 2059

Konstantní symbol 2059 se užívá pro: nákup cenných papírů.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1