konstantní symboly

Konstantní symbol 2149

Konstantní symbol 2149 se užívá pro: platby doměrků.

© 2019   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1