konstantní symboly

Konstantní symbol 2556

Konstantní symbol 2556 se užívá pro: úhrady pojistných plnění pojišťovnami.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1