konstantní symboly

Konstantní symbol 2699

Konstantní symbol 2699 se užívá pro: devizové operace nákup.

© 2019   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1