konstantní symboly

Konstantní symbol 2714

Konstantní symbol 2714 se užívá pro: příjmy od organizací.

© 2019   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1