konstantní symboly

Konstantní symbol 2979

Konstantní symbol 2979 se užívá pro: odvody bank.

© 2019   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1