konstantní symboly

Konstantní symbol 3018

Konstantní symbol 3018 se užívá pro: příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1