konstantní symboly

Konstantní symbol 3552

Konstantní symbol 3552 se užívá pro: platby penzijním fondům od zaměstnavatele.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1