konstantní symboly

Konstantní symbol 3619

Konstantní symbol 3619 se užívá pro: pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 2