konstantní symboly

Konstantní symbol 3699

Konstantní symbol 3699 se užívá pro: devizové operace prodej.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1