konstantní symboly

Konstantní symbol 4054

Konstantní symbol 4054 se užívá pro: proplacení výnosů z cenných papírů.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1