konstantní symboly

Konstantní symbol 4147

Konstantní symbol 4147 se užívá pro: vratky ve prospěch účtů daňových subjektů.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1