konstantní symboly

Konstantní symbol 4219

Konstantní symbol 4219 se užívá pro: příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1