konstantní symboly

Konstantní symbol 4314

Konstantní symbol 4314 se užívá pro: ostatní a nahodilé příjmy.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1