konstantní symboly

Konstantní symbol 4316

Konstantní symbol 4316 se užívá pro: ostatní a nahodilé příjmy.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1