konstantní symboly

Konstantní symbol 4517

Konstantní symbol 4517 se užívá pro: příspěvky vedlejším hospodářstvím.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1