konstantní symboly

Konstantní symbol 4618

Konstantní symbol 4618 se užívá pro: příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1