konstantní symboly

Konstantní symbol 4816

Konstantní symbol 4816 se užívá pro: dotace církvím a náboženským společnostem.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1