konstantní symboly

Konstantní symbol 4919

Konstantní symbol 4919 se užívá pro: příspěvky a dary mezinárodním organizacím.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1