konstantní symboly

Konstantní symbol 5018

Konstantní symbol 5018 se užívá pro: dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice.

© 2020   konstantní symboly   |   www.konstantni-symboly.cz   |   kontakt   |   online: 1